Đại Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh 19/2 ÂL

0
337

Sáng 04/04/2018Nhân lễvía Bồ Tát Quan Thế Âm Đản Sanh 19/02 ÂL. Chùa Diệu Pháp đã tổ chức khóalễ sám hối Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm.

Buổi lễ được chia làm haiphần, buổi sáng là Lễ Phóng sanh và Đảnh lễ Ngủ Bách Danh Đức Bồ tát Quan ThếÂm với 200 lạy, buổi chiều là trì chú Đại bi và Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồtát Quan Thế Âm trước tượng của Ngài với 300 lạy còn lại.

Đây cũng là dịp người conPhật tử bày tỏ lòng kính của mình , lễ bái với sự sùng kính ân đức vô lượng vàtrí tuệ vô biên của Ngài, chứ không phải vì van xin tha tội hay cầu mong banân. Lạy Ngài để dẹp bỏ hết những thói cống cao ngã mạn, để thấy mình vẫn còn thấpkém ti tiện. Kính ngưỡng, quy hướng và nguyện học theo công hạnh cao cả củaNgài, tích cực chuyển hóa những lời nói, suy nghĩ và hành động xấu ác trở vềvới Chân-thiện-mỹ, để đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho tự thân và thanhân.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi TầmThanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát !

Sau đây là một số hình ảnhxin gửi đến quý phật tử :