Đại lễ Pháp Đàn Địa Tạng PL 2560 – DL 2016

0
126

Nhân ngày vía Thánh Đản Bồ Tát Địa Tạng – Giáo Chủ Cõi U Minh, chùa Diệu Pháp khải kiến Pháp Hội Địa Tạng Vương và Lễ Giỗ Hội chung cho tất cả các hương linh quá vãng trong ba ngày nhằm kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Lịch Đại Gia Tiên cũng như các hương linh quá vãng đang phụng thờ tại đạo tràng. Ngày 24/25/26 tháng bảy năm Bính Thân (nhằm 26/27/28 /8/2016).

 

            Vào buổi sáng lúc 6h00 lễ khai đàn đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với khóa lễ niêm đàn sái tịnh đàn tràng cung thỉnh mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội.
Buổi chiều là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Tăng và Phật tử đồng tham gia hộ niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nhân dân an lạc, kẻ còn người mất, hàm triêm lợi lạc, lục đạo cô hồn, siêu sanh thoát hóa.

Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải oan Bạt độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những oan hồn uổng tử, những bất đắc kỳ tử trong thân thuộc giòng họ đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn chưa được siêu thoát mong được hoá giải cứu độ.

 

Vào lúc 8h00 là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Tăng và Phật tử đồng tham gia hộ niệm.
Lúc 10h00 là cúng Ngọ –  Tiến Tam Bảo Ngoại Đàn – Tiến Linh

Buổi chiều tiếp tục với khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng

Buổi tối vào lúc 18h00 là lễ Thuyết Linh – Giải Oan Bạt Độ.

Chương trình Pháp đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan chính thức kết thúc sau 3 ngày diễn ra Pháp đàn. Ngày 24/25/26 tháng bảy năm Bính Thân (nhằm 26/27/28 /8/2016).

Buổi sáng là lễ cúng dường trai Tăng, toàn thể đạo tràng Phật tử đã thành kính dâng Pháp y và vật phẩm cúng dường lên chư tôn đức.

Buổi chiều là lễ Tiến Tam Bảo Ngoại Đàn – Tiến Linh

Và Buổi tối là lễ chẩn tế bạt độ giải oan cho chư hương linh cô hồn được vãng sanh Tịnh độ.

Chứng minh buổi lễ – Hòa thượng Đạo hiệu thượng ĐỨC hạ CHƠN

Viện chủ : QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM Tp. Hồ Chí Minh

Sám chủ buổi lễ – Thượng tọa thượng HẢI hạ NGHIÊM

Trụ trì : CHÙA HỘI PHƯỚC tỉnh Bình Dương

 

Buổi tối vào lúc 19h00 là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng và khóa lễ phóng sanh đăng.

 Xin gửi tới quý vị một số hình ảnh: