Đại Lễ Hoa Đăng – Mừng Phật Đản PL 2561 – DL 2017

0
158
Một số ảnh chuẩn bị trước khi buổi lễ bắt đầu
ĐĐ. Thích Nhuận Quang chia sẻ trước buổi lễ
Phật tử ghi những điều ước vào hoa đăng
Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm đạo tràng
Nghi thức niệm hương của buổi lễ
Đông đảo quý Phật tử vân tập tại chánh điện để làm lễ
Chư Tôn đức truyền ngọn đăng cho quý Phật tử
Qúy Phật tử hướng về Đức Phật cầu nguyện đêm hoa đăng
Những chiếc hoa đăng với đầy đủ những lời ước nguyện
Các sinh viên truyền đăng 
Qúy Phật tử vân tập tại chánh điện để làm nghi thức hồi hướng cuối cùng của buổi lễ hoa đăng