Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

0
168

GIÁOHỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                           ——— o0o ———-
                 —— o0o ——                         Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

CÁO PHÓ

– Hội đồng Chứngminh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh
– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hộiđồng Chứng minh; Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Tăng sự Trung ươngGHPGVN; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Viện chủ chùa Vạn Đức,quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Vạn Linh, huyện Tịnh Biên, tỉnh AnGiang.

Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độclập hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằngtuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượngđã thu thần viên tịch vào lúc 09h15 phút ngày 28 tháng 3 năm 2014 (nhằmngày 28 tháng 02 năm Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức, số 502 đường Tô Ngọc Vân,phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ thế: 98 nămHạ lạp: 69 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vàolúc 18h00 ngày 28 tháng 3 năm 2014 (ngày 28 tháng 02 năm Giáp Ngọ). Kim quan đượctôn trí tại chùa Vạn Đức, số 502 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07h00 ngày 29 tháng3 năm 2014 đến hết ngày 02 tháng 4 năm 2014 (từ ngày 29/02 đến ngày 03/3 nămGiáp Ngọ).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 08h00ngày 03 tháng 4 năm 2014 (ngày 04 tháng 3 năm Giáp Ngọ), sau đó cung thỉnh kimquan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Tp. HồChí Minh.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

(đã ấn ký)

Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

                                                                                              (nguồn: PGVN)