Cuộc sống đã nói với chúng ta

0
126

Tôi sống trải trong Đời, cố gắng mà vươn lên như cái Cây trong Rừng thẳm. Càng ngày càng hiểu ra Sống phải tuân thủ qui luật, không xung đột, tìm thấy hành vi hợp lý ! Là Con Người trong Nhân Gian hóa ra bị ảnh hưởng rất mạnh bởi môi trường Xã hội hơn là môi trường thiên nhiên.

Nhưng vì thế Sứ mệnh của Con người là kiến tạo môi trường xã hội đó không chỉ để duy trì sinh học mà làm nảy nở được Chân Thiên Mỹ…

• Sống giữa những người xấu tính thì quen thói hay lên án.
• Sống trong bầu không khí thù địch thì hay gây gổ.
• Sống trong sự sợ sệt thì thành ta hèn yếu
• Sống trong sự o bế thì khí chất nhược tiểu
• Sống trong đố kỵ bon chen thì sinh ra thói hại người.
• Sống trong môi trường giả dối thì lưu manh gian trá
• Sống trong lợi quyền thì huênh hoang phù phiếm

• Sống trong chân thành học được sự phản tỉnh
• Sống trong sự khoan dung thì học được sự độ lượng.
• Sống trong sự chia sẻ thì học được sự đồng cảm.
• Sống giữa những nguồn động viên thì học được đức tin.
• Sống giữa những lời khen tặng thì học được cố gắng.
• Sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
• Sống trong sự trung thực và sự công bằng thì học được Chân Thiện.
• Sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp

• Cảnh nghèo khổ không đáng sợ mà sợ kẻ bị tha hóa bởi nó
• Quyền lực không đáng sợ mà sợ kẻ lạm dụng nó mà hại Nhân
• Ma Quỉ không đáng sợ mà sợ rằng người ta thấy nó ở Người
• Ngu dốt không đáng sợ mà sợ kẻ dùng nó để đày đọa Tâm hồn
• Bất hạnh không đáng sợ mà sợ sự truyền kiếp của nó
• Tính xấu không đáng sợ mà sợ nó ngồi trên đầu Nhân gian
• Bẩn tưởi không đáng sợ mà sợ nó làm thối tha kiếp sống

• Cuối cùng: Ta sợ là lẽ thường, chỉ sợ rằng mọi thứ làm Ta sợ
                                                                              
 
                                                                        Nguyễn Tất Thịnh
                                                       Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
                                                                               (chungta.com)