Cúng dường Pháp đàn Địa Tạng (đang cập nhật)

0
122

STT

HỌ

TÊN

SỐ TIỀN

1

LÊ THỊ

HỒNG

100,000

2

LÊ THỊ

XUÂN

100,000

3

LƯU THỊ THU

THỦY

300,000

4

NGUYỄN THỊ

ANH

200,000

5

LÊ THỊ

YẾN

300,000

6

VƯƠNG KIM

LIÊN

600,000

7

ĐỖ THỊ KIM

THÀNH

1,000,000

8

NGUYỄN THỊ THÙY

AN

300,000

9

HOÀNG THỊ

NGUYỆT

200,000

10

NGUYỄN PHƯƠNG

ANH

500,000

11

NGUYỄN NGỌC THÙY

AN

300,000

12

NGUYỄN THỊ NGỌC

TUYỀN

200,000

13

VŨ THỊ

LOAN

14

PHAN THỊ

HUYỀN

15

PHAN THỊ

DUYÊN

16

NGÔ VIỆT

HÙNG

17

NGUYỄN XUÂN

SANG

18

PHẠM THỊ

HOA

200,000

19

NGUYỄN THỊ

DUNG

100,000

20

BÙI THỊ

200,000

21

NGUYỄN THỊ MỸ

ĐIỆN

50,000

22

DƯƠNG THỊ

SAU

100,000

23

TRẦN TIẾN

LAM

100,000

24

VÂN THỊ VÂN

TI

1,000,000

25

NGUYỄN THỊ THU

THUẬN

200,000

26

TỪ THỊ

NGA

200,000

27

HÀ HÙNG

DŨNG

100,000

28

PHẠM THỊ

KHAI

200,000

29

ĐỒNG THỊ KIM

THỦY

200,000

30

LƯU THỊ NGỌC

PHƯƠNG

200,000

31

LƯU THỊ NGỌC

ĐÀO

50,000

32

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

2,000,000

33

LÊ HẢI

YẾN

500,000

34

TẠ NGỌC

LINH

700,000

35

PHAN THỊ THU

THỦY

2,000,000

36

DIỆU

NHÀN

500,000

37

TRẦN THỊ

CHÚNG

100,000

38

TÁM

300,000

39

TRẦN THỊ

VẤN

200,000

40

NGUYỄN HỮU

TÂM

100,000

41

ĐỖ THỊ

BÍCH

200,000

42

NGUYỄN NGỌC

HIẾU

200,000

43

NGUYỄN THỊ

NGỌC

100,000

44

TỪ THỊ THANH

TÙNG

200,000

45

ĐINH PHƯƠNG

THANH

46

NGUYỄN THỊ

LOAN

200

47

NGUYỄN THỊ TỐ

HẢO

100,000

48

NGUYỄN MINH

TÁNH

100,000

49

MAI THỊ NGỌC

GIÀU

200,000

50

HUỲNH THỊ MỘNG

LAN

200,000

51

HUỲNH HỮU

KHÁNH

200,000

52

TRƯƠNG THỊ THÚY

HẰNG

200,000

53

TRỊNH THU

HIỀN

3,000,000

54

TRẦN THỊ MỸ

DUYÊN

200,000

55

NGUYỄN THỊ KIM

HUYỀN

200,000

56

NGUYỄN HOÀNG

LÂM

200,000

57

TRẦN VĂN

DŨNG

200,000

58

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRÂM

200,000

59

ĐỖ THỊ

PHƯƠNG

500,000

60

NGUYỄN THỊ

BÌNH

100,000

61

NGUYỄN VĂN

QUẢNG

100,000

62

ĐỖ THỤY BÍCH

NGỌC

100,000

63

LÊ THANH

TRÂM

100,000

64

HỒNG

200,000

65

NGUYỄN MAI

LINH

200,000

66

PHAN HỒNG

HIỆP

200,000

67

VÕ THỊ

TRÍ

50,000

68

NGUYỄN THỊ

BẰNG

100,000

69

TRẦN THỊ

THÊ

400,000

70

CAO THỊ

GIẤC

500,000

71

TRẦN VIỆT

NGỮ

200,000

72

LÊ THỊ

VÂN

100,000

73

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

200,000

74

NGUYỄN THỊ

THẢO

200,000

75

LÊ THỊ

ĐẮC

100,000

76

NINH THỊ

VƯƠNG

500,000

77

CHIẾU

PHI

500,000

78

TÔ TẤN

200,000

79

NGUYỄN THỊ

LAN

80

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGỌC

81

LÊ THỊ THU

THẮM

50,000

82

LÝ THỊ BẠCH

CÚC

50,000

83

LƯƠNG TRẦN MỸ

LINH

1,000,000

84

NINH THỊ

VƯƠNG

1,000,000

85

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGA

240,000

86

NGUYỄN THỊ BÍCH

SƠN

500,000

87

TRƯƠNG THỊ KIM

CÚC

100,000

88

LÊ THỊ KIM

HẠNH

200,000

89

TRẦN THỊ

HIỀN

50,000

90

NGUYỄN BÍCH

TUYẾT

500,000

91

NGUYỄN THỊ

SẮN

50,000

92

ĐINH VĂN

DĨNH

500,000

93

LÊ THỊ NGỌC

GIÀU

500,000

94

ĐINH THỊ MỸ

LIÊN

200,000

95

LÊ THỊ THANH

XUÂN

50,000

96

NGUYỄN THỊ KIỀU

HẠNH

200,000

97

HUỲNH THỊ HOÀI

VÂN

300,000

98

NGUYỄN THỊ LỆ

HỒNG

300,000

99

NGUYỄN THỊ

MINH

100,000

100

NGUYỄN THỊ

HỒNG

1,000,000

101

NGUYỄN THỊ KIM

LAN

200,000

102

CAO MINH

100,000

103

NGUYỄN VĂN

NGUYÊN

100,000

104

LÊ QUỲNH

ANH

100,000

105

VŨ THỊ THU

DUNG

100,000

106

VŨ THỊ NGUYÊN

HẠNH

100,000

107

NGUYỄN THỊ KIM

LIÊN

100,000

108

HUỲNH THỊ

HỒNG

100,000

109

TIÊU MỸ

HẠNH

1,000,000

110

LÊ THỊ HIỀN

LƯƠNG

500,000

111

HOÀNG THỊ THANH

HƯƠNG

100,000

112

PHAN THỊ

HỒNG

200,000

113

VÕ THỊ

NGHIÊM

200,000

114

LÊ THỊ ÁNH

NGUYỆT

200,000

115

DIỆU MINH

PHÚC

200,000

116

BÙI QUỲNH

THÁI

200,000

117

TRƯƠNG THỊ

KIM

200,000

118

TRỊNH ĐÌNH

OAI

500,000

119

NGHIÊM THỊ

HỒNG

200,000

120

NGUYỄN THỊ CẨM

NHUNG

400,000

121

NGÔ THỊ PHƯƠNG

LINH

5,000,000

122

LÊ NHƯ

NGUYỄN

200,000

123

NGUYỄN ANH

HUY

100,000

124

NGUYỄN THỊ

BÌNH

500,000

125

LÊ NGỌC

GIÀU

300,000

126

LÊ THỊ PHƯƠNG

NHI

200,000

127

TẠ THỊ MINH

CHUYỂN

1,400,000

128

NGUYỄN THỊ THU

THỦY

100,000

129

NGUYỄN THỊ

THUYÊN

100,000

130

NGUYỄN BÍCH

QUÂN

200,000

131

LÝ LỆ

TUYẾT

100,000

132

PHAN SIÊU

BÌNH

200,000

133

TRẦN MINH

THU

500,000

134

NGUYỄN THỊ XUÂN

MAI

50,000

135

NGUYỄN THỊ

DƯỠNG

300,000

136

TÀU THỊ

THỤC

100,000

137

NGUYỄN THANH

TRÚC

200,000

138

NGUYỄN THỊ THANH

CÚC

100,000

139

NGUYỄN THỊ CẨM

NHUNG

200,000

140

TRẦN THỊ

MAI

500,000

141

VÕ THỊ

GÁI

200,000

142

PHẠM THỊ

VÂN

50,000

143

TRẦN

LONG

200,000

144

TRƯƠNG ĐÌNH

HIỆP

250,000

145

TRẦN THỊ

LAN

250,000

146

NGUYỄN THỊ

KIÊN

100,000

147

HỒ THIỆN

CHI

100,000

148

ĐÀO THỊ

LIÊN

149

TRƯƠNG ĐÔNG

HẢI

500,000

150

PHẠM THỊ MỸ

DUYÊN

200,000

151

TRẦN MINH

THỦY

500,000

152

HUỲNH THỊ

NHI

50,000

153

ĐỖ THỊ

HƯƠNG

100,000

154

DIỆU TÂM

TRÍ

300,000

155

TRẦN NGỌC

HẠNH

100,000

156

LÊ THỊ

PHƯƠNG

50,000

157

NGUYỄN THỊ

LOAN

200,000

158

TRẦN THỊ MỸ

LOAN

200,000

159

HÀ THU

CHANH

900,000

160

PHÁP

ĐỨC

200,000

161

PHẠM THỊ VÂN

TRÚC

200,000

162

HỨA THỊ THU

HỒNG

1,000,000

163

NGUYỄN THỊ

QUÝ

500,000

164

NGUYỄN THANH

THẢO

50,000

165

PHẠM THỊ

PHỤNG

200,000

166

NGUYỄN THỊ

QUÝ

100,000

167

TRƯƠNG THỊ HÒA

BÌNH

100,000

168

ĐINH THỊ MAI

400,000

169

LƯU THỊ

HAI

200,000

170

PHẠM THỊ

50,000

171

NGUYỄN THỊ THANH

THÚY

1,000,000

172

PHÙNG KHẮC

CHÂU

300,000

173

NGUYỄN NGỌC

PHỤNG

150,000

174

PHẠM THỊ

NGA

50,000

175

LÊ THỊ THÙY

TRANG

300,000

176

NGUYỄN THỊ KIM

CHI

300,000

177

VÕ TẤN

THIỆN

200,000

178

MAI ĐỨC

VIỆT

200,000

179

NGUYỄN THỊ CẨM

NHUNG

200,000

180

TRẦN THỊ

HƯƠNG

200,000

181

ĐOÀN NGỌC

HẠNH

200,000

182

NGUYỄN VĂN

DỠ

1,000,000

183

HÀ THỊ

BÍCH

1,000,000

184

TÔ THỊ

CHẨN

1,000,000

185

TRẦN THỊ KIM

THANH

500,000

186

NGUYỄN THỊ

SÁNG

100,000

187

NGUYỄN MẠNH

LỘC

50,000

188

PHẠM MINH

THU

1,000,000

189

NGUYỄN KIM

LOAN

100,000

190

TRẦN THANH

NGUYÊN

500,000

191

TRẦN THANH

NGUYÊN

1,000,000

192

NGUYỄN THỊ

CHÂU

500,000

193

HỒ THỊ

THÂN

100,000

194

VÕ VĂN

THÀNH

100,000

195

HÀ THU

THUẦN

100,000

196

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

HƯƠNG

100,000

197

NGUYỄN THỊ BÍCH

THẨM

100,000

198

TRẦN NGỌC

TUYỀN

50,000

199

TRẦN NGỌC

LINH

100,000

200

LÊ THỊ PHƯƠNG

ĐÀI

100,000

201

LỮ THỊ KIM

TUYẾN

200,000

202

PHÙNG THỊ

MÙI

100,000

203

TRƯƠNG THỊ NGỌC

HẠNH

200,000

204

TRẦN THỊ

THANH

200,000

205

BÙI LÊ PHƯƠNG

OANH

50

206

NGUYỄN THỊ

XUÂN

300,000

207

LÊ THỊ HỒNG

NGA

100,000

208

NGUYỄN THỊ THU

THẢO

100,000

209

THÁI THU

NGUYỆT

500,000

210

NGUYỄN THỊ

ĐÀO

2,000,000

211

VƯƠNG THỊ NGỌC

LAN

100 USD

212

TÔ LỆ

CHÂU

100,000

213

LÊ TƠ

HỒNG

500,000

214

HUỲNH THANH

TÙNG

500,000

215

NGUYỄN VĂN

THANH

100,000

216

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

100,000

217

TRẦN THỊ ÁI

VI

100,000

218

DƯƠNG THỊ THÙY

TRANG

400,000

219

HUỲNH THỊ KIM

CHI

2,000,000

220

VŨ THỊ PHƯƠNG

MAI

500,000

221

TRẦN THỊ

TIẾM

500,000

222

ĐỖ THỊ KIM

HỒNG

300,000

223

VÕ THỊ ANH

ĐÀO

100,000

224

VÕ THỊ KIỀU

HẠNH

300,000

225

LÊ XUÂN

QUANG

100,000

226

PHÙNG THỊ

MINH

500,000

227

TRẦN THỊ

DIỆP

200,000

228

LUÔNG PHẠM THU

LỘC

500,000

229

DƯƠNG THỊ 

HOAN

500,000

230

BÙI THỊ

NGHIÊM

200,000

231

NGUYỄN VĂN

HOÀNG

100,000

232

VÕ TẤN

THIỆN

100,000

233

PHẠM LÊ

MAI

200,000

234

TRẦN THỊ

LAN

300,000

235

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỆT

5,000,000

236

NGUYỄN QUỐC

THẾ

100,000

237

PHẠM THỊ KIM

BẰNG

100,000

238

NGUYỄN THỊ

ANH

500,000

239

DIỆU

VÂN

200,000

240

TRẦN THỊ

MÃO

500,000

241

ÔN THỦY

HỒNG

300,000

242

NGUYỄN HẢO

THANH

200,000

243

TRẦN THỊ

LỆ

900,000

244

PHAN THỊ

SƯƠNG

300,000

245

TRẦN THỊ

THUẬT

300,000

246

NGUYỄN THỊ

NGÀN

100,000

247

HỨA

NGHĨA

200,000

248

NGUYỄN THỊ

NGÂN

100,000

249

DIỆU

HOÀNG

500,000

250

VÕ THỊ

LỆ

100,000

251

NGUYỄN THỊ

LIỆU

50,000

252

HUỲNH THỊ

XUÂN

50,000

253

NGUYỄN THỊ

NGA

100,000

254

PHẠM THỊ TUYẾT

MAI

100,000

255

HUỲNH THIẾU

LAN

200,000

256

TRẦN MỸ

TRÂN

200,000

257

PHẠM KIM

ĐẠM

300,000

258

NGUYỄN THANH

HỒNG

200,000

259

LÊ HỒNG

CÚC

100,000

260

BÙI THỊ TUYẾT

CHINH

500,000

261

BÙI THỊ

MAI

500,000

262

BÙI THỊ BÍCH

NGUYỆT

500,000

263

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

 

264

NGUYỄN THỊ THANH

HẰNG

2,000,000

265

TRỊNH CÔNG

CÁNH

200,000

266

NGUYỄN TRÚC

CHI

200,000

267

NGUYỄN ĐĂNG

TIÊN

500,000

268

HÀ MINH

PHƯỢNG

200,000

269

ĐẶNG THỊ HẢI

OANH

300,000

270

PHẠM THỊ

BA

500,000

271

DIỆU

NHÀN

500,000

272

HUỲNH THỊ THU

THẢO

100,000

273

MÃ DŨNG

SỸ

50,000

274

PHẠM THỊ

THẢO

400,000

275

ĐẶNG THỊ KIM

THỦY

900,000

276

LÊ THỊ

BA

1,000,000

277

TRẦN VỸ

PHONG

500,000

278

LÊ VĂN

KỲ

200,000

279

LƯU THỊ

HÒA

200,000

280

NGUYỄN THỊ

HIỀN

200,000

281

NGUYỄN THỊ

THỦY

100,000

282

CHÂU KHẮC

VINH

100,000

283

TRƯƠNG THỊ

GÁT

200,000

284

NGUYỄN THỊ HOA

HUỆ

200,000

285

ĐẶNG THỊ

ĐÔNG

200,000

286

NGUYỄN THỊ

THUẦN

100,000

287

NGÔ

VẢNG

100,000

288

TRẦN THỊ

THU

1,000,000

289

LÊ MINH

HƯƠNG

100,000

290

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGA

500,000

291

TRƯƠNG THỊ HỒNG

PHƯỢNG

100,000

292

NGUYỄN VĂN

HẠNH

500,000

293

TRƯƠNG THỊ KIM

XUÂN

300,000

294

NGUYỄN MINH

PHÚC

500,000

295

HÀ THỊ

MỸ

500,000

296

HUỲNH THỊ

HOA

1,000,000

297

PHẠM VĂN

TỬU

100,000