ClipThuyết pháp Xuân An Lạc””

0
106
Xin mời quý vị xem clip pháp thoại “Xuân An Lạc” của Đại Đức Thích Nhuận Quang:

Clip pháp thoại “Xuân An Lạc”

(Một số hình ảnh pháp thoại “Xuân An Lạc)