CHUYẾN ĐI CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ – TỪ THIỆN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI – LÂM ĐỒNG

0
693

Thời gian đăng kí chuyến đi: từ ngày 01/11/2018 (tức ngày 24 tháng 9 năm Mậu Tuất) đến hết ngày 16/12/2018 (tức ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất).

– Thời gian chuyến đi: ngày 21, 22 và 23/12/2018 (tức ngày 15, 16 và 17 tháng 11 năm Mậu Tuất).