Chương trình Lễ Vu Lan Rằm Tháng Bảy tại chùa Diệu Pháp

0
156

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN RẰM THÁNG BẢY

TẠI CHÙA DIỆU PHÁP

(từ ngày 10/7 đến 15/7 Năm Mậu Tý)

Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm Mậu Tý (10/8/2008)

 • 10 giờ: Khóa lễ Vu Lan và Dâng y

Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm Mậu Tý (12/8/2008)

 •  10 giờ: Khóa lễ Vu Lan và Dâng y

Thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tý (14/8/2008)

 •  19 giờ: Khóa lễ Vu Lan và Sám hối
 •  Chương trình văn nghệ mừng Vu Lan (có chương trình riêng)

(Với sự tham gia của các em nhỏ sinh hoạt tại chùa Diệu Pháp và các ca sĩ khách mời)

Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tý (15/8/2008)

 •  5 giờ: Công Phu Khuya
 •  8 giờ: Lễ Quy Y

(Quý vị nào muốn quy y Tam Bảo hãy đến đăng kí tại bàn Tiếp Khách)

 •  9 giờ: Lễ “Bông Hồng Cài Áo” và Ý nghĩa của Hoa hồng trong ngày Vu Lan 
 •  9 giờ 30: Tụng kinh Vu Lan Bồn
 • 10 giờ: Lễ vận động tài chánh xây dựng chùa Diệu Pháp (có chương trình riêng)
 •  11giờ 30: Dùng cơm trưa
 •  17 giờ: Thí thực cô hồn
 •  19 giờ: Lễ phóng đăng cầu hòa bình và an lạc cho thế giới
 •  20 giờ: Hoàn mãn

(chương trình dự kiến có thể thay đổi)