Chương trình lễ Phật đản PL.2555 tại chùa Diệu Pháp

0
124

CHƯƠNGTRÌNH

LỄ PHẬTĐẢN PL.2555

TẠI CHÙA DIỆUPHÁP

(từ ngày 12/04 đến16/04 năm Tân Mão)

Ngày 12, 13, 14 tháng 04 năm Tân Mão(14,15,16/05/2011)

 

§ 16 giờ: Tiệcchay buffet miễnphí.

 

Thứ hai, ngày 14 tháng 04năm Tân Mão(16/05/2011)

 

§ 19 giờ: Mạnđàm về cuộcđời đứcPhật (có chươngtrình riêng).

 

Thứ ba, ngày 15 tháng 04năm Tân Mão(17/05/2011)

 

§ 8 giờ: LễTắm Phật

 

§ 9 giờ30: Lễ Quy y

 

§ 10 giờ45: CúngNgọ

 

§ 11 giờ30: Thọ trai

 

§ 19 giờ: Lễhoa đăng

 

§ 20 giờ: Hoàn mãn

 

Thứ tư,ngày 16 tháng 04 năm Tân Mão(18/05/2011)

 

§ 16 giờ: Cúng thí thực hoàn tạ

 

(chương trình có thể thay đổi bổ sung)