Chương Trình Khóa Tu Trái Tim Của Bụt ” PL 2561 – DL 2017″

0
154

CHÙA DIỆU PHÁP MÙA PHẬT ĐẢN NĂM2017 – PL 2561

KHÓA TU “TRÁI TIM CỦA BỤT”

(11,12/04/năm  Đinh Dậu nhằm 06 và 07/05/2017)

CHƯƠNG TRÌNH

v NGÀYTHỨ BẢY 06/05/2017

06h: 30’ Phật tử vân tập (phổ biến nội quy và nhận áo khóa khóa tu và phòng)

08h: 00’ Lễ Khai mạc

09h: 00’ Thuyết giảng

11h: 00’ Ăn cơm Chánh Niệm

12h: 30’ Chỉ Tịnh (nghỉ trưa)

13h: 30’ Tụng Kinh

14h: 30’ Tọa Thiền Nhất Tâm

16h: 00’ Sinh hoạt Gia Đình

17h: 00’ Ăn cơm Chánh Niệm

18h: 00’ Sinh Hoạt Gia Đình

19h: 00’ Pháp Đàm

22h: 00’ Thiền Hành và Thả Hoa Đăng

23h: 00’ Chị Tịnh

v NGÀYCHỦ NHẬT 07/05/2017

04h: 30’ Thức chúng

05h: 00’ Lễ Tắm Phật

06h: 00’ Điểm Tâm Sáng

07h: 30’ Thiền Hành Tỉnh Thức – Thiền Buông Thư

19h: 30’ Sinh Hoạt Gia Đình

11h: 00’ Ăn Cơm Chánh Niệm

12h: 00’ Chỉ Tịnh

13h: 30’ Khóa Lễ Tụng Kinh và Sám Hối

15h: 30’ Thiền Trà

17h: 30’ Lễ Bế Mạc