CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ XUÂN TÂN SỬU (Mùng 5 tết Tân Sửu)

0
3
Xin gửi quý Phật tử,
Chương trình hành hương thập tự, mùng 5 tết TÂN SỬU (tức ngày 16/02/2021).
Quý Phật tử đã đăng ký chuyến hành hương, hoan hỷ theo dõi chương trình và sắp xếp thời gian đến chùa đúng giờ để chuyến đi được diễn ra tốt đẹp hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật
___________________