CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ – TỪ THIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG (Dự kiến)

0
167

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ – TỪ THIỆN

TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Dự kiến)

 

Ngày 8/12/2017 (nhằm 21 tháng 10 ÂL):

        04h30’: Phật tử vân tập tại chùa DiệuPháp.

        05h00’: Nghe huấn từ và lời chúc của ĐĐtrú trì – khởi hành (giao lưu và ăn sáng trên xe).

        11h00’: Cúng dường chùa Phước Huệ – ăntrưa – nghỉ trưa.

        14h00’:- Cúng dường Chùa Thanh Sơn.

              – Phát 250 phầnquà từ thiện cho đồng bào Phật tử nghèo.

        17h00’:Cúng dường Chùa Nguyên Không – ăn chiều.

        18h00’:Đến Tp. Đà Lạt – Ổn định chỗ ở và nghỉ đêm tại Tp. Đà Lạt.

        19h00’:Tự do tham quan Phố đêm Đà Lạt.

Ngày 09/12/2017(nhằm 22 tháng 10 ÂL):

        06h00’:Cúng dường Chùa Linh Sơn – ăn sáng.

        09h30’:Phát 250 phần quà

        11h00’:Cúng dường Chùa Phước Huệ – ăn trưa.

        14h00’: Cúng dường Chùa Quan Thế Âm.

        15h00’: Tham quan khu chế biến trà CầuĐất.

        17h00’:Ăn chiều tại Chùa Phước Huệ.

        17h30’:Thiền trà

        20h00‘:Tự do tham quan và mua sắm.

        22h00’: Nghỉ ngơi.

Ngày 10/12/2017(nhằm 23 tháng 10 ÂL):

        07h30’:Cúng dường Chùa Thiện Mỹ – ăn sáng.

        09h00’: Cúng dường Chùa Hội Phước.

        10h00’: Cúng dường Chùa Vĩnh Minh Tự Viện.

        11h30’:Ăn trưa tại Chùa Phước Huệ.

        16h00’:Cúng dường thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp – ăn chiều.

        19h00’:Về Chùa Diệu Pháp – Hoàn Mãn.