Chương trình Đón xuân GN tại CDP

0
142

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ NGHINH XUÂN GIÁP NGỌ TẠI CHÙA DIỆU PHÁP

(từ ngày 5 tháng Chạp, Quý Tỵ đến ngày 21 tháng Giêng, Giáp Ngọ)


 • 8h30, ngày 5 tháng Chạp QT (5/01/2014): 

Lễ Tất niên cho Đạo tràng Phóng sanh

 • 15 giờ, ngày 21 tháng Chạp QT (21/01/2014):

Phát quà tết cho người khiếm thị, khuyết tật, người già neo đơn

 • 15 giờ, ngày 25 tháng Chạp QT (25/01/2014):

Lễ Tất niên cho Mái Ấm Tình Thương – Gia đình Sen Hồng

 • 15 giờ, ngày 27 tháng Chạp QT (27/01/2014): 

Lễ Tạ linh tất niên

 • 0 giờ, mùng 1 tết GN (31/01/2014): 

Khóa lễ đón giao thừa

 • 19 giờ, mùng 2 tết GN (01/02/2014): 

Đại lễ Thượng đăng và Khai kinh Dược Sư

 • 4 giờ 30, mùng 6-7 tết GN (05-06/02/2014): 

Hành hương thập tự đầu năm

 • 19 giờ, mùng 8 tết GN (07/02/2014):

Khai đàn Dược Sư

 • 8 giờ, mùng 10 tết GN (09/02/2014): 

Làng Thượng Nông họp mặt đầu xuân

 • Ngày 14 tháng Giêng GN (13/02/2014):

– 14 giờ: Bạt độ cô hồn

– 19 giờ: Thuyết giảng – Kết đàn Dược sư

 • Ngày 15 tháng Giêng GN  (14/02/2014):

– 8 giờ: Lễ Quy y Tam Bảo

– 9 giờ: Lễ Phóng sanh

– 11 giờ: Cúng Ngọ

– 19 giờ: Đại lễ hoa đăng cầu quốc thái dân an

 • 15 giờ, ngày 20 tháng Giêng GN (19/02/2014):

Cúng tam tai cho tuổi Hợi, Mẹo, Mùi


Bàn tiếp khách của chùa là nơi để quý vị đăng ký tham gia các hoạt động và liên hệ công việc Lễ Thượng đăng cầu an – cầu duyên, Quy y Tam Bảo, Khai đàn Dược Sư – dâng sớ cúng sao, hành hương thập tự, đại lễ phóng sanh, đại lễ hoa đăng, cúng tam tai giải hạn.


Một số lưu ý đối với quý Phật tử tham gia đại lễ:

·         Hạn chót để đăng kí treo đèn cầu an – cầu duyên vào ngày 14/01/2014.

·         Hạn chót để đăng kí hành hương thập tự vào ngày 24/01/2014.

·         Mỗi buổi tối lúc 19 giờ từ mùng 2 đến 14 tháng Giêng, nhà chùa đều có tổ chức khóa lễ dâng sớ cúng sao.

·         Quý Phật tử đăng kí tham dự lễ cúng tam tai giải hạn phải chuẩn bị một bộ đồ thế, tóc hoặc móng tay, móng chân của người có tuổi gặp hạn tam tai và người gặp hạn phải đến chùa vào ngày 21 tháng Giêng để đội sớ và giải hạn.

·        Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tại website chuadieuphap.com.vn hoặc tại bảng thông báo của chùa.