CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2554 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP

0
137

CHƯƠNG TRÌNH

­­

 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2554

 

…………………………

 

Ngày mùng 08/04 ÂL (21/05/2010)

 

Ø 08h.   Lễ tắm Phật và an vị tượng đức Phật đản sinh

 

Ngày mùng 10/04 ÂL (23/05/2010) khai mạc tuần lễ Phật đản

 

Ø 10h.   Khóa lễ Khánh đản, cúng ngọ.

Ø 17h.   Tiệc chay tự chọn miễn phí cho tất cả mọi người

Ø 19h.   Chiếu phim màn ảnh rộng về cuộc đời đức Phật

 

Ngày 11,12,13 ÂL (24,25,26/05/2010)

 

Ø Chương trình như ngày mùng 10/04 ÂL (23/05/2010)

                                 

Ngày 14/04 ÂL (27/05/2010)

 

Ø 10h.   Khóa lễ Khánh đản, cúng ngọ

Ø 19h.   Chương trình văn nghệ Kính Mừng Phật Đản

 

Ngày Rằm tháng tư (28/05/2010)

                       

Ø 07.     Lễ phóng sinh

Ø 08h.   Lễ quy y Tam bảo

Ø 09h.   Thuyết giảng về sự kiện Đản sinh của đức Phật

Ø 10h.   Khóa lễ Khánh đản, cúng ngọ

Ø 11h.   Thọ trai

Ø 15h.   Thuyết giảng về sự kiện Đản sinh của đức Phật

Ø 19h.   Lễ hoa đăng rước Phật đản sinh

 

Ngày 16/04 ÂL (29/05/2010)

 

Ø 16h.   Khai đàn kỳ siêu Anh hùng, Liệt sỹ, bách tính chư hương linh
   
                                    BAN TỔ CHỨC