CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA DIỆU PHÁP – PL 2557

0
125

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA DIỆU PHÁP

2557 – 2013

(từ ngày 09/04 đến ngày 16/04 năm Quý Tỵ)

 

Ngày 09/04 ÂL (thứ bảy, 18/05/2013):

          Khóa tu “Một ngày an lạc”.

Ngày 10/04 ÂL (chủ nhật, 19/05/2013):

         Thuyết giảng: “Trái tim của Bụt”.

         Khóa lễ Phật đản.

Ngày 11/04 ÂL (thứ hai, 20/05/2013)

         Khóa lễ Phật đản.

Ngày 12/04 ÂL (thứ ba, 21/05/2013):

         16 giờ 30: Tiệc Buffet chay miễn phí.

         19 giờ: Khóa lễ Phật đản.

Ngày 13/04 ÂL (thứ tư, 22/05/2013):

         16 giờ 30: Tiệc buffet chay miễn phí.

         19 giờ: Khóa lễ Phật đản.

Ngày 14/04 ÂL (thứ năm, ngày 23/05/2013):

         9 giờ: Lễ Quy y Tam Bảo.

         16 giờ 30: Tiệc buffet chay miễn phí.

          19 giờ: Chương trình ca nhạc “Kính mừng Phật đản”(có chương trình riêng)

Ngày 15/04 ÂL (thứ sáu, ngày 24/05/2013):

         08 giờ: Lễ tắm Phật.

         10 giờ: Đại lễ phóng sanh cầu an – cầu siêu cho Phật tử.

         11 giờ: Cúng ngọ.

         19 giờ: Đại lễ hoa đăng “Mừng Phật đản sanh” – nguyện cầu quốc thái dân an.

Ngày 16/04 ÂL (Thứ 7, ngày 25/05/2013)

         16 giờ: Lễ thí thực bạt độ cô hồn.