Chương trình cúng hạ LĐ

0
137

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI LÂM ĐỒNG

(Dự kiến)


Ngày 11/07/2014

–   04h00’: Phật tử vân tập tại chùa Diệu Pháp.

–   04h30’: Nghe huấn từ và lời chúc của ĐĐ trú trì – khởi hành (giao lưu và ăn sáng trên xe).

–   11h00’: Tác bạch cúng dường Trường hạ Chùa Phước Huệ – Bảo Lộc, và dùng cơm, nghỉ trưa tại chùa.

–   14h00’: Tác bạch cúng dường Trường hạ chùa Bát Nh㠖 Tp. Bảo Lộc.

–   16h00’: Tác bạch cúng dường Trường hạ Chùa Nguyên Không – viện cô nhi Lục Hòa, H. Đức Trọng.

–   18h00’: Đến T.p Đà Lạt – ổn định chỗ ở, ăn tối tại chùa Phước Huệ (ni).

–   19h00’: Tự do tham quan phố đêm Đà Lạt.

 

Ngày 12/07/2014

–   06h00’ : Ăn sáng (chùa Phước Huệ ni)

–   07h30’ : Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng – Hồ Tuyền Lâm.

–   09h00’ : Tham quan thác Pren.

–   11h00’ : Lễ cúng dường Trai tăng tại Trường hạ Chùa Linh Sơn – Ăn trưa tại chùa.

–   14h00’ : Tác bạch cúng dường Trường hạ chùa Trúc Lâm.

–   15h00’ : Tác bạch cúng dường chùa Thiền Lâm – Thái Phiên.

–   17h00’ : Tác bạch cúng dường Trường hạ chùa Phước Huệ (ni) – Ăn chiều.

–   19h00’ : Thời khóa kinh tối.

–   20h00’ : Tham quan phố đêm Đà Lạt.

–   22h00’ : Nghỉ ngơi.


Ngày 13/07/2014 

–   06h00’ : Ăn sáng (Chùa Phước Huệ ni) – Chia tay Đà Lạt.

–   09h00’ : Tác bạch cúng dường Trường hạ Chùa Vạn Đức – Lâm Hà.

–   10h30’: Cúng dường Trai tăng Trường hạ chùa Linh Ẩn– Lâm Hà.

–   14h00’: Tác bạch cúng dường Trường hạ chùa Bửu Thọ – Lâm Hà.

–   15h00’: Nhận cơm chiều tại chùa Phước Huệ – Ăn chiều trên xe.

–   22h00’: Về đến Chùa Diệu Pháp – hoàn mãn.