Chung thất thầy Nguyên Tuệ Phan Lạc Tuyên

0
134

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2012, chùa DiệuPháp cùng gia quyến tổ chức Lễ Chung thất thầy Nguyên Tuệ Phan Lạc Tuyên. Chư tăng, gia đình, bạn bè và học trò của thầy cùng thắpnén hương tưởng niệm và nguyện cầu thầy được cao đăng Phật quốc. Đến dự có PGS.TS. Phan Xuân Biên – nguyên Trưởng Ban Tuyêngiáo Thành ủy TPHCM, ông Lê Công Đồng – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.