Chùm ảnh: ngày thứ hai của Đại lễ Pháp Đàn Địa Tạng

0
132
Xin giới thiệu một số hình ảnh ngày thứ 2 của Pháp đàn Địa Tạng diễn ra vào ngày 28/07 AL tại chùa Diệu Pháp:
Tác bạch thỉnh sư Lễ Bạch Phật – Tiến cúng hương linh
Thượng tọa thượng Thường hạ Chiếu – trụ trì chùa Ba La Mật (Huế) – đệ nhị sám chủ đương vi chủ sám
Cung nghinh Thượng tọa thượng Pháp hạ Thủy – Pháp sư đàn địa tạng
Lễ Thuyết pháp độ linh
Lễ Bạt độ giải oan