Chùm ảnh: ngày thứ ba của Đại lễ Pháp đàn Địa Tạng

0
107
                Vừa qua, ngày 29/07 AL, chương trình Pháp đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan chính thức kết thúc 3 ngày diễn ra Pháp đàn. Chư tăng cùng Phật tử chùa Diệu Pháp đã nhất tâm thiết lễ cúng dường trai Tăng và chẩn tế bạt độ giải oan cho chư hương linh cô hồn được vãng sanh Tịnh độ. Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh trong ngày cuối cùng diễn ra Pháp đàn.
Nhị vị Thượng tọa Sám chủ – Pháp sư chứng minh đàn tràng cúng dường trai tăng
ĐĐ. Nguyên Bình – phó ban tổ chức Pháp đàn kính dâng lời tác bạch cúng dường 
Thượng tọa thượng Pháp hạ Thủy ban bố đạo từ
Thượng tọa thượng Đồng hạ Bửu – đương vi sám chủ đàn chẩn tế