Chùm ảnh: ngày cuối cùng của Đại lễ Pháp Đàn Địa Tạng

0
134