Chùm ảnh: Đại đức Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái” ngày 22/8/202″

0
114

Hiện tại, Đại đức Thích Tâm Mẫn đang nhất bộ nhất bái theo hướng đi huyện Quế Võ (Bắc Ninh) ra Đông Triều (Quảng Ninh) và đích đến là non thiêng Yên Tử. Dưới đây là chùm ảnh Đại đức Tâm Mẫn hành trì trên đường Quốc Lộ 1 hướng Hà Nội – Lạng Sơn.

Bùi Hiền (PTVN)