Chùm ảnh đặc biệt: Thế giới hân hoan đón mừng đức Phật đản sinh PL 2553

0
116

Từmùng 8 đến rằm tháng tư năm Kỷ Sửu, hàng trăm triệu Phật tử khắp nơitrên thế giới hân hoan đón mừng sự kiện một vĩ nhân xuất hiện trên thếgian này cách đây hơn 2500 năm vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thươngtưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho chư Thiên và con người – đứcPhật Thích Ca Mâu Ni.

 Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trên thế giới có một nền vănhóa khác nhau. Vì vậy, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có cách thức tổ chức,chào đón ngày đức Phật đản sinh, ngày đức Phật thành đạo, ngày đức Phậtnhập Niết Bàn (Wesak Day hay Vesak Day) cũng dị biệt không đồng.

  1..Lễ hội Phật đản PL 2553 (Vesak 2009) tại Sri Lanka

   phatdanthegioi_02.jpg

phatdanthegioi_03.jpg

phatdanthegioi_04.jpg

phatdanthegioi_05.jpg

phatdanthegioi_06.jpg

phatdanthegioi_07.jpg

2. Tại Indonesia:

phatdanthegioi_08.jpg

phatdanthegioi_09.jpg

phatdanthegioi_10.jpg

phatdanthegioi_11.jpg

phatdanthegioi_12.jpg

phatdanthegioi_13.jpg

phatdanthegioi_14.jpg

3. Tại Nepal:

phatdanthegioi_15.jpg

phatdanthegioi_16.jpg

phatdanthegioi_17.jpg

phatdanthegioi_18.jpg

phatdanthegioi_19.jpg

4. Tại Malaisia:

phatdanthegioi_20.jpg

phatdanthegioi_21.jpg

phatdanthegioi_22.jpg

phatdanthegioi_23.jpg

phatdanthegioi_24.jpg

5. Tại Myanmar:

phatdanthegioi_25.jpg

phatdanthegioi_26.jpg

phatdanthegioi_27.jpg

6. Tại Campuchia:

phatdanthegioi_28.jpg

phatdanthegioi_29.jpg

phatdanthegioi_30.jpg

phatdanthegioi_31.jpg

phatdanthegioi_32.jpg

phatdanthegioi_33.jpg

phatdanthegioi_34.jpg

7. Tại Hàn Quốc:

phatdanthegioi_35.jpg

phatdanthegioi.bmp

phatdanthegioi_36.jpg

phatdanthegioi_37.jpg

phatdanthegioi_38.jpg

phatdanthegioi_39.jpg

phatdanthegioi_40.jpg

phatdanthegioi_41.jpg

8. Tại Trung Quốc:

phatdanthegioi_42.jpg

phatdanthegioi_43.jpg

phatdanthegioi_44.jpg

phatdanthegioi_45.jpg

Tuy hình thức tổ chức Lễ hội Vesak 2009 khác nhau,nhưng nhìn chung, tất cả hình thức ấy vẫn có một điểm chung đó là, mọingười con Phật trên khắp năm châu bốn biển đều khao khát bày tỏ lòngtôn kính của họ lên đức Thế Tôn, và nguyện bước đi trên con đường giácngộ mà Ngài đã chỉ dạy cho đời.

                                                                             Nguồn:giacngo.vn