Chúc mừng lễ hằng thuận của Phật tử Nguyễn Thị Thư chùa Diệu Pháp

0
263

Ngày 29-05 trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, toàn thể chư Tăng chùa Diệu Pháp chứng minh lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ là Phật Tử: Nguyễn Thị Thư và Trần Minh Quang. Sau khoá lễ dâng hương cúng dường, nguyện cầu chư Phật gia hộ, đại đức trụ trì Thích Nguyên Pháp thay mặt cho chư Tăng có lời huấn thị và tặng quà chúc phúc cho hai bạn. Dưới đây là những hình ảnh.

chuadieuphap
Lễ niêm hương cúng dường chư Phật
chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap

chuadieuphap
Cúng dường Tam Bảo
chuadieuphap
Các anh chị trong gia đình Phật tử chùa Diệu Pháp
chuadieuphap

Tin: Chùa Diệu Pháp