Chùa Diệu Pháp phóng đăng cầu nguyện quốc thái dân an

0
136

Photobucket
Hoa đăng được chuẩn bị

Photobucket

Lễ chú nguyện tại chánh điện tạm thời

Photobucket
Các Phật Tử tham gia lễ chú nguyện

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Chư Tăng chùa Diệu Pháp kinh hành niệm Phật và chú nguyện

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Những hoa đăng đâu tiên được thả xuống sông Sài Gòn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Các bạn sinh viên trường đại học Luật và Hồng Bàn hổ trợ chùa trong công tác tổ chức

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Cầu nguyện trước Quan Thế Âm Bồ Tát

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket