Xem thêm

Chư Thiên: Sự Phù Hộ Của Những Thiên Thần Đối Với Loài Người

Phap Ngo Thich
Chư thiên là gì mà nhiều phật tử thờ phụng Trong Phật giáo, Chư Thiên hay còn được gọi là "Deva" trong ngôn ngữ Sanskrit và Pali, là những vị phật cả người tỏa sáng...

Chư thiên là gì mà nhiều phật tử thờ phụng Chư thiên là gì mà nhiều phật tử thờ phụng

Trong Phật giáo, Chư Thiên hay còn được gọi là "Deva" trong ngôn ngữ Sanskrit và Pali, là những vị phật cả người tỏa sáng và phát quang. Ánh sáng trên chúng thể hiện hai ý nghĩa khác nhau.

1. Chư Thiên trong Phật giáo

Ý nghĩa đầu tiên của Chư Thiên chỉ những người có làn da sáng và trắng. Trước đây, ở Ấn Độ cổ, những người có làn da trắng được xếp vào tầng lớp thượng lưu, với ý thức tốt đẹp và trí tuệ vượt trội. Ngược lại, những người da đen được xếp vào tầng lớp hạ lưu, sau khi bị người Ba Tư xâm chiếm và đánh dấu.

Ý nghĩa thứ hai của Chư Thiên là những người ngoài trái đất, có tài nguyên vượt xa loài người ở Trái Đất. Họ vượt trội với hoàn cảnh sống hòa bình, môi trường sống thân thiện, thể chất và trí tuệ xuất sắc hơn.

Theo dân gian Việt Nam, Chư Thiên được hiểu là những chúng sinh tồn tại ở cõi trên, hay còn gọi là thiên thần. Chỉ những người sống có đủ phước báu mới có thể tu tập trở thành Chư Thiên. Tuy nhiên, cũng có tương truyền rằng Chư Thiên thực chất xuất phát từ lòng thành của con người. Những người tu hành thiện đức sẽ nhận được đủ phước báu và trở thành Chư Thiên.

2. 24 Vị Chư Thiên

Chư Thiên được hiểu là những chúng sinh tồn tại ở cõi trên Chư Thiên được hiểu là những chúng sinh tồn tại ở cõi trên

Có tổng cộng 24 vị Chư Thiên Quỷ Thần đại diện, được gọi là Chư Hộ Pháp Thiên Thần. Đại Hùng Bảo Điện là nơi thờ phụng các vị này, còn được gọi là Chính Điện, nằm ở hai bên tường Đông và Tây.

Cụ thể, danh sách 24 vị Chư Thiên Quỷ Thần là:

 • Đại Phạm Thiên Vương
 • Thần Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương
 • Vị Đại Công Đức Thiên
 • Vị Tây Phương Quảng Mục Thiện Vương
 • Vị Đế Thích Thiên
 • Vị Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương
 • Thần Kim Cang Mật Tích Lực Sĩ
 • Vị Ma Hê Thủ La Thiên
 • Vị Vi Đà Thiên
 • Vị Nhật Thiên
 • Vị Khẩn Na La Vương
 • Vị Kiên Lao Địa Thần
 • Vị Nguyệt Thiên
 • Vị San Chỉ Đại Tướng
 • Vị Bồ Đề Thọ Thần
 • Vị Quỷ Tử Thánh Mẫu
 • Vị Ma Lợi Chi Thiên
 • Vị Lôi Thần
 • Vị Sa Kiệt La Long Vương
 • Vị Tử Vi Đại Đế
 • Vị Đông Nhạc Đại Đế
 • Vị Đại Biện Tài Thiên
 • Vị Diêm Ma La Vương
 • Thần Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương

3. Các Cõi của Chư Thiên

Các vị Chư Thiên được phân chia thành nhiều cấp bậc Các vị Chư Thiên được phân chia thành nhiều cấp bậc

Chư Thiên được chia thành nhiều cấp bậc và tồn tại dưới nhiều dạng độc lập trong từng cõi riêng biệt. Cụ thể như sau:

Cõi Dục Giới: Các dạng Chư Thiên ở cõi này phụ thuộc vào mức độ nhiễm dục và có thể có hình tướng nữ hoặc nam. Sáu dạng Chư Thiên gồm: Trời Tứ Vương, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Đao Lợi, Trời Hóa Lạc, Trời Dạ Mà và Trời Đâu Suất.

Cõi Vô Sắc Giới: Chư Thiên ở cõi này không có hình dạng cụ thể, mà chỉ tồn tại dưới dạng tâm thức. Cõi này gọi là Vô Sắc Giới vì không có sắc uẩn, chỉ có thức bốn ẩm, thọ, và hành tưởng. Sáu dạng Chư Thiên ở cõi này được phân thành bốn cấp độ dựa trên sự khác biệt trong quá trình tái sinh, bao gồm: Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Trời Không Vô Biên Xứ, Trời Vô Sở Hữu Thứ và Trời Thức Vô Biên Xứ. Mức độ ưu tiên của các cấp độ này sẽ phụ thuộc vào nghiệp lực của sinh linh tương ứng.

Cõi Sắc Giới: Nơi này mang đặc điểm trang nghiêm và thanh tịnh hoàn toàn khác so với cõi Dục Giới. Chư Thiên ở đây không được phân biệt theo giới tính.

4. Sự Phù Hộ Của Chư Thiên Đối Với Loài Người

Chư Thiên rất dễ phân biệt người tốt và người xấu Chư Thiên rất dễ phân biệt người tốt và người xấu

Hiện nay, dân số thế giới đã vượt qua con số 8 tỷ, vì vậy Chư Thiên không thể tỏa hào quang để che chở từng cá nhân. Thay vào đó, những ai có tâm chánh thiện sẽ được toả sáng và nhận được sự bảo vệ từ Chư Thiên trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù không thể nhìn thấy Chư Thiên, chúng ta rất dễ phân biệt người tốt và người xấu. Những ai luôn có hành động độc ác, tâm không thanh tịnh và luôn cố gắng làm hại người khác, cuộc sống của họ sẽ trở nên tăm tối trong mắt Chư Thiên. Ngược lại, những người sống đạo đức, yêu thương nhân loại sẽ tỏa sáng rực rỡ và nhận được sự che chở từ Chư Thiên.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về Chư Thiên là gì và hiểu được vai trò của họ. Để được bảo vệ bởi Chư Thiên, chúng ta cần có tâm hướng thiện, luôn hành động tích cực để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Chỉ khi chúng ta vận hành cuộc đời tích cực như vậy, chúng ta mới thu hút và tỏa vầng ánh sáng từ Chư Thiên.

1