Xem thêm

Cầu siêu: Làm thế nào để giúp người chết được siêu thoát?

Phap Ngo Thich
Cầu siêu là một hành động mà chúng ta mong muốn giúp những người thân đã qua đời, như tổ tiên, gia tiên, hoặc các vị linh hồn bất hạnh trong thế giới tâm linh...

Cầu siêu là một hành động mà chúng ta mong muốn giúp những người thân đã qua đời, như tổ tiên, gia tiên, hoặc các vị linh hồn bất hạnh trong thế giới tâm linh thoát khỏi cảnh đau khổ và trở thành những vị linh tốt đẹp hơn.

Lợi ích của việc cầu siêu

Theo lời dạy của Đức Phật, nếu con người không đạt được trạng thái thanh quả, sau khi qua đời, họ sẽ trọng sinh vào sáu thế giới khác nhau. Thế giới đầu tiên là thế giới con người, chúng ta đang sống trong đó. Thế giới thứ hai là thế giới của các vị thần mạnh mẽ và giàu có. Thế giới thứ ba là thế giới thiên đường. Ba thế giới này được gọi là ba thế giới tốt. Sau đó, khi chết, con người có thể trọng sinh vào ba thế giới xấu hơn. Thế giới đầu tiên là thế giới thú dữ. Thế giới thứ hai là thế giới các vị linh bất an hoặc còn gọi là thế giới vong linh. Cuối cùng là thế giới địa ngục. Những người sống mà không tích lũy phước thiện, thường xuyên làm việc ác, có thể trọng sinh vào ba thế giới khổ này.

Trong thế giới tâm linh, những linh hồn trong ba thế giới khổ này có thể chịu đựng đau khổ của đói khát, lạnh lẽo, bị đánh đập, tra tấn và không có giây phút nghỉ ngơi. Vì vậy, khi chúng ta cầu siêu để giúp họ, họ có thể được trọng sinh vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Việc chúng ta cần phải hiểu khi làm phước, làm thiện và hồi hướng cho người thân thì sẽ sinh ra bảy phần công đức, một phần công đức cho người mất được hưởng, còn lại sáu phần công đức thì những người sống được hưởng. Việc chúng ta cần phải hiểu khi làm phước, làm thiện và hồi hướng cho người thân thì sẽ sinh ra bảy phần công đức, một phần công đức cho người mất được hưởng, còn lại sáu phần công đức thì những người sống được hưởng.

Sau mỗi lễ cầu siêu, nếu linh hồn đang chịu đựng khổ đau trong địa ngục, khi họ được nhận phúc lợi từ người thân cầu siêu, họ có thể trở nên no đủ hơn hoặc trọng sinh vào thế giới vong linh. "Siêu" không có nghĩa là khi chúng ta tham gia một lễ cầu siêu, linh hồn có thể trở thành thế giới thiên đường ngay lập tức, mà là trở thành một thế giới ít đau khổ hơn.

Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách giúp người sống cứu người thân đã qua đời thoát khỏi cảnh khổ. Trong kinh "Vu Lan Bồn", có câu chuyện "Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ" kể rằng khi còn sống, mẹ của vị tôn giả Mục Kiền Liên đã làm nhiều điều ác, vì vậy sau khi qua đời, bà bị trở thành một linh hồn trong thế giới vong linh. Mục Kiền Liên là một đệ tử của Đức Phật, có thể thấy được cảnh khổ mà mẹ đang trải qua trong thế giới vong linh. Vì yêu thương mẹ, Mục Kiền Liên đã sử dụng sự thông minh của mình để mang thức ăn đến cho mẹ, nhưng vì tội lực của bà quá nặng, khi đưa bát cơm lên miệng, bát cơm đã biến thành tro hồng, khiến cho bà không thể sử dụng được.

Với tình yêu thương mẹ của mình, Mục Kiền Liên trở lại với Phật và được chỉ cho cách cứu mẹ. Đức Phật đã dạy: Ngay cả sức mạnh của một A-la-hán, các vị Thiên Vương và cả các thầy tà ma không thể giúp một linh hồn thoát khỏi cảnh khổ. Vì muốn cứu mẹ, Mục Kiền Liên đã chuẩn bị bốn loại đồ vật như thức ăn, quần áo, dụng cụ và thuốc men, hoặc những vật dụng sinh hoạt hữu ích để cúng dường cho các vị sư ni, sau đó đem những vật dụng đó cúng dường cho các vị sư ni trong ngày lễ tự tử. Từ việc cúng dường này, Mục Kiền Liên đã sinh ra những phước báu giúp đỡ cho người thân trong thế giới vong linh, giúp họ thoát khỏi cảnh khổ và đưa mẹ của mình đến cõi an lạc.

Trong 49 ngày sau khi người thân qua đời, chúng ta có thể thực hiện những hành động thiện để giúp họ tái sinh vào thế giới con người hoặc thậm chí là thế giới thiên đường.

Ngoài ra, trong kinh "Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện", Đức Phật cũng dạy rằng: "Nếu có một người đàn ông và một người phụ nữ không tích tập phước lành trước khi cưới nhau, mà thay vào đó họ điều gây ra tội lỗi, sau khi qua đời, tất cả mọi người thuộc hàng thân quyến của họ, từ lớn đến bé, đều hưởng phước từ việc tu tập đạo và công việc hiến tặng cho Đức Phật, và trong bảy phần công đức thuộc về người đã qua đời, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện đang tu tập."

Việc chúng ta làm phước, làm thiện và cầu siêu cho người thân sẽ mang lại bảy phần công đức, một phần công đức thuộc về người đã qua đời và sáu phần công đức thuộc về người sống. Vì vậy, cầu siêu cho người đã qua đời là một việc quan trọng và duy nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ họ, mang lại lợi ích cho cả người sống và người đã qua đời. Khi tham gia lễ cầu siêu với lòng thương tâm và mong muốn giúp đỡ người thân đã qua đời, chúng ta cũng đang trưởng thành trong phước lành.

1