Các video xuân Giáp Ngọ (1)

0
115

Xin mời quý phật tử xem một số video clips về các hoạt động trong dịp Xuân Giáp Ngọ của chùa Diệu Pháp.

-Hànhhương đầu năm Xuân Giáp Ngọ

-Đạilễ Hoa đăng cầu quốc thái dân an

-Tặngquà tết Giáp Ngọ

-Đại lễ Thượng Đăng – Khai Kinh Dược sư

-Lễ Khai Đàn Dược Sư