Các trẻ em Hàn quốc thể nghiệm đời sống tu tập của chú tiểu

0
114

Tại Hàn quốc, người dân theo Phật giáo, có nhiều phụ huynh thích đưa con mình vào chùa một thời gian để thực nghiệm đời sống của chú  tiểu. Nhằm đáp ứng nguyện vọng của tín đồ phật tử, nhiều chùa ở Hàn quốc đều hết sức tích cực tham gia công tác Phật sự: “thử nghiệm đời sống tu tập của các chú tiểu ”.

Tại Hàn quốc, người dân theo Phật giáo rất đông. Có nhiều phụ huynh thích đưa con mình vào chùa một thời gian để thực nghiệm đời sống của các tiểu. Nhằm đáp ứng nguyện vọng của tín đồ phật tử, nhiều chùa ở Hàn quốc đều hết sức tích cực tham gia công tác Phật sự: “thử nghiệm đời sống tu tập của các tiểu hòa thượng”.

Tham gia Phật sự này, các bé cần phải cạo tóc, vào chùa tu thử như đời sống của các tiểu hòa thượng.

cac chu tieu nuoc Han.jpg

 

韩国小和尚.jpg

 

韩国小和尚1.jpg

韩国小和尚2.jpg

 

韩国小和尚3.jpg

Nguồn:giacngo.vn