C – D

0
263

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

274

374

NGUYỄN VĂN

CAI

1928

1982

 

265

476

B PHAN VĂN

CÁI

 

 

 

1

276

NGUYỄN THỊ

CẬN

1867

1920

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

415

114

TRẦN VIẼT

CANG

01/07/1954

01/05/1986

CÓ THÂN NHÂN- F11
BÌNH THẠNH

295

360

NGUYỄN THỊ

CẢNH

 

 

 

362

544

NGUYỄN QUANG

CẢNH

23/6/1948

15/5/1988

 

207

186

NGUYỄN CÔNG

CÁT

1909

25/6/1987

CÓ THÂN NHÂN

56

284

NGUYỄN THỊ

CẬY

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

421

118

LÊ ANH THƯ

CELINE

16/4/2003

25/4/2003

CÓ GIA ĐÌNH  (CÔ NGỌC)

480

252

NGUYỄN VĂN

CHẮC

1905

15/11/1974

8,54362243

94

268

ĐINH THỊ

CHẤN

1920

16/6/2008

 

90

214

HỒNG MINH

CHÁNH

1983

2007

Nguyễn Thị Ngọc Anh
 251/7/6 LQĐịnh F7 BThạnh ĐT:35104954

153

47

TRẦN VĂN

CHÂU

1950

22/6/2007

D2/1

390

166

NGUYỄN VĂN

CHÂU

 

24/4/1975

 

40

314

HUỲNH THANH

CHÂU

 

 

 

7

287

LÂM

CHI

 

 

919085716

71

444

TRẦN THỊ

CHINH

 

 

 

312

518

NGUYỄN VĂN

CHINH

 

04/11/1937

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

214

45

THÁI THỊ

CHÍNH

1942

06/12/2000

128565747

375

323

NGUYỄN THỊ

CHÍNH

1925

26/12/2006

 

496

506

VŨ THỊ

CHONG

1968

 

A.CẢNH 40/3 ĐẤT THÁNH
 P6 TÂN BÌNH

470

521

NGUYỄN VĂN

CHU

 

 

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG

62

210

NGUYỄN THỊ

CHÚC

 

12/4 – MẬU TÝ

CÓ GIA ĐÌNH

286

177

QUẢN LÍ

CHUNG

 

07/11/2007

B6/2 CÓ GIA ĐÌNH

55

301

NGUYỄN THỊ

CHUÔI

 

02/07/1971

 

105

454

CAO VĂN

CHUÔNG

1905

11/03/1990

 

491

259

TRẦN THỊ ĐOAN

CHƯƠNG

1980

10/11- ĐINH HỢI

 

208

97

NGUYỄN THỊ

CHUỘT

1936

01/06/2008

 

91

504

NGUYỄN THỊ

CÒN

1943

22/05/2008

 

316

324

PHẠM

CÔN

 

12/11 -Quí HợiI

LỆ  THỦY – QỦNG BÌNH

260

471

NGUYỄN VĂN

CÔNG

1952

26/3/1974

 

468

516

NGUYỄN VĂN

CÔNG

1987

15/5 CDẦN

0121.2108.393

495

507

VŨ THỊ

CỘNG

1982

 

A.CẢNH 40/3 ĐẤT THÁNH
P6 TÂN BÌNH

227

80

NGUYỄN VĂN

CỪ

 

13/1 – TÂN SỬU

 

505

440

NGUYỄN VĂN

CỦA

 

 

 

173

239

TRẦN THỊ

CÚC

1912

13/7/2004

 

32

283

HUỲNH VĂN

CÚC

 

 

 

225

372

TRẦN THỊ BẠCH

CÚC

1985

26/1/2009

 

126

410

NGUYỄN THỊ

CÚC

 

11/08/1966

 

131

234

NGÔ THỊ

CUỘI

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

155

391

ĐẶNG QUỐC

CƯƠNG

 

19/04/1991

 

215

189

NGUYỄN PHÚ

CƯỜNG

1965

11/07/2007

41/1A đường 48 P14 GV   0908.885.782

6

540

NGUYỄN THỊ

 ĐẮC

 

29/3/1954

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

206

352

LƯƠNG THỊ

ĐẠI

 

 

CÓ THÂN NHÂN

103

455

CAO VĂN

ĐẠI

 

 

 

325

512

NGUYỄN THỊ

ĐẠI

1922

25/1/2005

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM- 01218327870

389

327

NGUYỄN THỊ

ĐẰM

1935

19/6/2003

 

481

263

NGUYỄN THỊ

DẦN

1903

25/3/1955

8,54362243

250

369

BÙI THỊ DỊU

DÀNG

1963

21/1/1999

có thân nhân

118

92

NGUYỄN VĂN

ĐẶNG

1887

12/03/1949

CÓ THÂN NHÂN

347

161

NGÔ THỊ

ĐẶNG

1884

24/4/1960

 

403

30

LÊ QUANG

DANH

1969

15/1/2006

 

97

274

DANH

 

 

 

332

338

DANH

 

 

 

185

432

DANH

 

 

 

500

441

TRẦN THỊ VÔ

DANH

2010

1/11/2010 (ÂL)

482/17/26 NTrL F13 BThạnh.
ĐT: 0932194878- HẠNH

228

451

DANH

 

 

 

213

55

NGUYỄN THỊ

ĐÀNH

 

 

 

321

160

NGUYỄN THỊ

ĐÀO

1963

13/4/2009

 

288

184

NGUYỄN THỊ

ĐÀO

1926

18/10/2009

 

385

144

MA XUÂN

ĐẠO

1931

30/6/2009

 

89

96

NGUYỄN VĂN THANH

ĐẠT

1963

08/06/2009

 

230

434

VŨ THỊ

ĐỂ

 

1948

 

367

86

VÕ THỊ

ĐẾN

 

 

 

165

222

PHẠM VĂN

DẸP

 

 

Ca1/2

399

61

NGUYỄN VĂN

DI

 

21/11/0964

 

96

28

LÊ NGỌC

DIỄM

1976

12/06/2008

 

442

112

ĐOÀN VĂN

DIỆM

1945

13/04/73

 

422

501

NGUYỄN THỊ

ĐIỂM

 

30/11 – QUÝ DẬU

 

482

247

VƯƠNG THOẠI

DIÊN

1922

28/7CDẦN

39507538

398

547

NGUYỄN VĂN

DIỄN

1916

04/01/1999

 

458

120

NGUYỄN THỊ

ĐIỆP

1927

16/05/2010

 

12

264

NGUYỄN THỊ

ĐIỂU

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

5

100

HỒNG THỊ

DỌI

1897

1927

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

15

196

NGÔ THỊ

ĐÔI

1926

14/09/2005

467/58B Bình Lợi – 5531770  Cô Hằng

196

385

HỒ THANH

ĐỜN

 

29/7/1942

 

17

270

PHẠM THỊ

ĐÔNG

 

 

 

277

174

PHẠM VĂN

ĐỒNG

 

1980

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

27

296

NGUYỄN THỊ

ĐỒNG

 

 

có thân nhân

120

537

NGUYỄN ĐĂNG

DU

 

 

 

233

379

HỒNG THỊ

1910

1925

 

65

281

HỒ THỊ

ĐỦ

 

 

 

223

345

LÊ THỊ

ĐỦ

1901

06/05/1966

 

73

91

HUỲNH LÊ MINH

ĐỨC

 

21/02/1998

 01265.411.485

43

197

ĐINH VĂN

ĐỨC

1967

24/09/2008

 

125

414

VÕ MINH

ĐỨC

1968

13/09/2003

 

420

538

NGUYỄN VĂN

ĐỨC

 

30/6 – KỶ TỴ

 

267

478

I PHAN VĂN

ĐỰC

 

 

 

147

229

NGUYỄN VĂN

ĐỰC

 

08/11/2008

 

258

469

LÊ THỊ

DUNG

1923

27/10/1981

 

455

135

LÊ VĂN

DŨNG

1979

19/02/2010

 

361

146

LÊ ĐÌNH

DŨNG

1944

16/12/2004

 

61

505

NGUYỄN ĐỨC

DŨNG

1966

02/03/1979

41/1A đường 48 P14 GV   0908885782

257

190

TRẦN VĂN

ĐƯỢC

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

4

304

NGUYỄN TẤN

DƯƠNG

 

 

 

167

384

TẤN

DƯƠNG

 

1985

 

298

465

DƯƠNG VĂN

DƯƠNG

 

 

 

299

466

BÀ CỐ DƯƠNG VĂN

DƯƠNG

 

 

 

300

467

HỌ HÀNG DƯƠNG VĂN

DƯƠNG

 

 

 

346

94

TRẦN VĂN

DƯỠNG

1930

16/5 – MẬU TÝ

CÓ THÂN NHÂN

232

461

DƯƠNG VĂN

DƯỠNG

1897

02/12/1989