Buffee chay miễn phí ngày thứ 2

0
129
Xin tiếp tục gửi đến quý Phật tử những hình ảnh trong chương trình “Buffee chay miễn phí” ngày thứ 2 nhân dịp Đại lễ Phật đản – PL 2557.