Bảo vệ thành công đề tài khoa học

0
111

Ngày25 tháng 12 năm 2013, tại trường Đại học Sư phạm TPHCM, PGS. TS. Huỳnh Văn Sơnvà nhóm tác giả đã bảo vệ thành công đề tài khoa học “Thực trạng việc xâydựng chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư TP.HCM vàcác tỉnh lân cận”. Hội đồng đượcthành lập theo quyết định số 2970/QĐ-ĐHSP, ngày 17/12/2013. Đề tài được Hội đồng đánhgiá ở mức cao nhất.

XEM THÊM:

-Hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học   

-Kiểm tra giữa kỳ đề tài khoa học

1.Thông tin chung

– Tên đề tài: THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG CHÙA DIỆUPHÁP NHƯ ĐIỂM HỖ TRỢ TINH THẦN CHO MỘT BỘ PHẬN DÂN CƯ TPHCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN.

– Mã số: CS.TK.2013

– Chủ nhiệm: PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

– Cơ quan chủ trì: Khoa Tâm lýGiáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

– Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm2013 đến tháng 12 năm 2013

2. Mục tiêu:

Nghiên cứu thực trạng việc xây dựngChùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư Thành phố HồChí Minh và các tỉnh lân cận.

3. Tính mới và sáng tạo:

           Đề tài chỉra bức tranh thực trạng về việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thầncho một bộ phận dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, phân tích đượccác điểm mạnh điểm yếu cùng những nguyên nhân của chúng. Trên cơ sở đó, đề xuấtmột số biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng chùa Diệu Pháp trở thành điểm hỗ trợtinh thần lâu bền cho một bộ phận dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnhlân cận.

4. Kết quả nghiên cứu:

           4.1. Kết quảnghiên cứu cho thấy mong muốnlớn nhất của Phật tử và khách vãng lai khi đến chùa Diệu Pháp là để tinh thầnthoải mái, tĩnh tâm, quản lý cảm xúc, cầu xin cho công việc được thuận lợi, giađình hạnh phúc, thi cử, học tập,… Những mong muốn về mặt tinh thần được Phật tửvà khách vãng lai đề cao hơn so với những giá trị về vật chất. Với các hoạt độngcủa chùa Diệu Pháp, Phật tử và khách vãng lai hiếm khi hoặc thỉnh thoảng thamgia. Phật tử có mức độ tham gia các hoạt động của chùa cao hơn so với kháchvãng lai. Các hoạt động được tham gia nhiều nhất là cầu nguyện, hoa đăng, phóngsanh, mái ấm tình thương, quán cơm cộng đồng. Các hoạt động được yêu thích nhiềunhất lần lượt là Mái ấm tình thương, Hoa đăng, Tặng quà cho người nghèo, Quáncơm cộng đồng, Trung thu.

Phật tử và khách vãng lai học hỏi được “khá nhiều” và“trung bình” các triết lý nhân sinh để áp dụng vào cuộc sống nhiều nhất thôngqua các hoạt động: Mái ấm tình thương, Hoa đăng, Cầu nguyện, Phóng sanh, Quáncơm cộng đồng.Từ việc tham gia, yêu thích và “ngộ” khi tham gia các hoạt động củachùa Diệu Pháp, Phật tử và khách vãng lai cảm thấy sự thay đổi về mức độ an lạclà “khá tích cực”. Các hoạt động của chùa Diệu Pháp đều có sự tác động đến cáchsống, cách ứng xử của Phật tử và khách vãng lai ở mức “khá tích cực”. Năm hoạtđộng có tác động nhiều nhất, làm thay đổi cách sống, cách ứng xử của Phật tử vàkhách vãng lai đó là mái ấm tình thương, cầu nguyện, trung thu, gia đình Phật tửsen hồng.

Xét riêng về cách tổ chức các hoạt động của chùa DiệuPháp, Phật tử và khách vãng lai đánh giá từ mức “khá tốt” trở lên. Như vậy, vềcơ bản, chùa Diệu Pháp gần như bước đầu đã trở thành điểm hỗ trợ tinh thần chomột bộ phận dân cư thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên chùa cầnđược các Sư thầy quan tâm, đầu tư để thu hút đông đảo hơn sự tham gia của Phậttử và khách vãng lai để trở thành một điểm hỗ trợ tinh thần đích thực và bền vững.

4.2. Các biện pháp đểtiếp tục xây dựng chùa Diệu Pháp như một điểm hỗ trợ tinh thần đích thực và bềnvững xoay quanh về các biện pháp về cơ sở vật chất, về nội dung hoạt động củachùa và về nhân sự điều hành – tổ chức, chẳng hạn như đầu tư nhiều hơn nữa choviệc xây dựng không gian, cảnh quan của chùa, đa dạng hoá các hoạt động củachùa, xây dựng đội ngũ nhân sự là các Sư thầy có trình độ…

5. Sản phẩm:

Báo cáo toàn văn với các kếtquả nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

– Đĩa CD về đề tài nghiên cứu.

6. Hiệu quả,phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

– Sử dụng phiếu khảo sát để tìm hiểuthực trạng việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinhthần cho một bộ phận dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

– Có thể biên tập và phổ biến tàiliệu về thực trạng việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinhthần cho một bộ phận dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

– Công bố kết quả nghiên cứu qua đề tài toàn văn.

 

Xác nhận của cơ quan chủ trì

(ký, đóng dấu)

Ngày  15 tháng 12 năm 2013 

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

 

 

PGS. TS Huỳnh Văn sơn