Báo cáo v/v hoàn thành phần cọc móng của Chánh điện

0
170

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành phần cọc móng của Chánh điện


Kính gửi:           Chư Tôn đức Tăng, Ni

         Quý Phật tử gần xa

         Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước

 

            Trong thời gian qua, phần cọc móng của chánh điện chùa Diệu Pháp đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ rất nhiều của Quý vị. Hơn 2 tháng thi công liên tục, nhà chùa đã hoàn thành phần cọc móng chánh điện sớm hơn dự kiến.

            Tổng số tiền mà Quý vị đã ủng hộ cho nhà chùa tính đến thời điểm hiện tại là 1,5 tỷ đồng. Như vậy, nhà chùa vẫn còn nợ các nhà thầu 2,5 tỷ đồng. Trước mắt, nhà chùa phải chi trả hết số nợ trên cho các nhà thầu thì mới có thể tiếp tục xây dựng phần thô của chánh điện. Thế nên, nhà chùa rất mong Quý vị hãy tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất để phần thô của chánh điện sớm được khởi công.

 Nhà chùa tin rằng, với lòng thành kính phát tâm của Quý vị, công trình chánh điện nói riêng và tổng thể công trình chùa Diệu Pháp nói chung sẽ được thành tựu viên mãn trong một ngày không xa.

             Xin chân thành tri ân tất cả sự đóng góp của Quý vị cho nhà chùa. Kính chúc Quý vị cùng gia đình thân tâm thường an lạc, vô lượng kiết tường.

             Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                                               Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2010

TRỤ TRÌ CHÙA DIỆU PHÁP

                             ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN PHÁP

Lưu ý:Nhà chùa chỉ có một hình thức quyên góp duy nhất là nhận sự cúng dường tại chùa, không cử ai đi quyên góp. Do vậy, mọi hình thức quyên góp khác đều là giả mạo.


                                                                                                    

 Những cọc móng cuối cùng được thi công