Báo cáo tài chính xây dựng Đông Lang và một số hình ảnh

0
324

BÁO CÁO TÀI CHÍNH XÂY DỰNG PHẦN ĐÔNGLANG

Khởi công từ: 18/01/2009 (23.12, Mậu tý)

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

SỐ TIỀN

ĐÃ THANH TOÁN

CÒN NỢ

I

Vật Liệu Xây Dựng

1

Ép Khoan cọc nhồi

560,000,000

560,000,000

2

Sắt

355,000,000

215,000,000

140,000,000

3

Cát, Gạch, đá, xi măng

290,000,000

170,000,000

120,000,000

4

Lục bình

50,000,000

50,000,000

5

Đá hoa cương

50,000,000

20,000,000

30,000,000

6

Ngói

120,000,000

120,000,000

7

Cửa

600,000,000

445,000,000

155,000,000

8

Sơn nước, bột trét tường

50,000,000

20,000,000

30,000,000

9

Điện, nước, công thợ điện, nước

150,000,000

150,000,000

10

Thiết bị V.Sinh, gạch men, lavabo…

215,000,000

145,000,000

70,000,000

II

Công thợ xây dựng

680,000,000

380,000,000

300,000,000

III

Tổng cộng

3,120,000,000

2,275,000,000

845,000,000

.

Một số hình ảnh xây dựng phần Đông Lang


dieuphap

dieuphap

dieuphap

dieuphap
Nhà vệ sinh

dieuphap

dieuphap
Cầu thang lên tầng 1

dieuphap

dieuphap

dieuphap
Hành lang phía sau, giáp sông Sài Gòn

dieuphap

dieuphap

dieuphap

dieuphap