Ban hành nội quy hoạt động Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯGH

0
98

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo – Chương trình dành cho ban trẻ
do Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ
kết hợp với báo Giác Ngộ tổ chức hàng năm

HT. Thích Thiện Duyên – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH vừa ký quyếtđịnh ban hành nội quy hoạt động Tiểu ban Thanh Thiếu nhi Phật tử thuôcPhân ban Cư sĩ Phật tử TƯGH

Nội quy gồm lời nói đầu, 5 chương và 17 điều cho biết Tiểu ban Thanhthiếu nhi Phật tử chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học cho hàngthanh thiếu nhi Phật tử, chưa tham gia sinh hoạt trong các đơn vị Giađình Phật tử. Tiểu ban có chức năng tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanhthiếu nhi là Phật tử đến sinh hoạt tu học, rèn luyện kỹ năng sống đẹp,sống có lợi ích vì cộng đồng, tham gia các hoạt động Phật sự của Giáohội và công tác từ thiện xã hội.

Nội quy cũng nhấn mạnh, sinh hoạt thanh thiếu nhi Phật tử cần phảiđa dạng theo các hình thức: Tọa đàm, hội trại, hội thi giáo lý, hộidiễn văn nghệ, hoạt động xã hội v.v…theo chủ trương của ngành Hướngdẫn Phật tử.

Tâm Nhiên (GNO)