An vị án thờ Quán Thế Âm

0
131

Vừa qua, sau thời gian tìm loại đá phù hợp và tiến hành thi công, án thờ đá marble trước tôn tượng Quán Thế Âm đã được hoàn chỉnh và an vị. Vậy nay nhà chùa kính thông tri đến quý Phật tử và quý mạnh thường quân được biết. 
Về chi phí 84,5 triệu đồng, nhà chùa đã chi trả được 20 triệu đồng. Kính mong quý phật tử phát tâm đóng góp thêm.

XEMTHÊM: Thư ngỏ: án thờ đá Marble