Ấn Độ: Hạ viện thông qua dự luật thành lập Trường Đại học Nalanda

0
109

Bộ trưởng Ngoại vụ là Preneet Kaur đã trình bày dự luật này tại Hạ viện, 5 ngày sau khi nó được Thượng viện phê duyệt.

Nhận thức rằng Trường Đại học Nalanda cổ đại từng là một biểu tượng quốc tế của sự ưu việt trong lĩnh vực kiến thức của Ấn Độ, các nghị sĩ hy vọng rằng Trường Đại học được đề xuất này sẽ thật sự là một Nalanda mới.

Ông Kaur nói rằng trường đại học này sẽ được thành lập như một học viện quốc tế phi quốc gia, phi lợi nhuận, phi tôn giáo và tự trị với trọng tâm lục địa.

Dự luật trường Đại học Nalanda 2010 tìm cách phục hồi Phật viện cổ tại địa điểm nguyên thuỷ của nó ở Rajgir, để thu hút sinh viên và các khoa đại học từ khắp Nam Á và Đông Nam Á.

Có 16 nước tại Đông Á hợp tác trong việc tái lập trường đại học này.

Ông Kaur nói, “Tên và khẩu hiệu của trường đại học sẽ được chọn bởi nhóm cố vấn, và một cuộc thi kiến trúc quốc tế sẽ được tổ chức để hoàn tất phần thiết kế của trường đại học”.

Diệu Âm dịch (Hindustantime – August 26, 2010) 
(Theo diemnhin)