A – B

0
223

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

279

176

LÊ KHẢ

ÁI

12/09/2008

12/09/2008

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

360

320

BÙI VĂN

ÁI

1976

03/07/2006

 

485

251

NGUYỄN VĂN

AM

1868

12/10/1942

 

417

2

BÀ NỘI LÊ THỊ

AN

 

 

 

197

415

NGUYỄN VĂN

ÂN

06/06/1968

08/01/1976

CÓ THÂN NHÂN

19

4

LÊ THỊ

ANH

 

 

933959481

446

10

NGUYỄN VĂN

ANH

1924

10/06/1963

 

246

79

NGUYỄN NGỌC

ANH

1943

22/7/2009

 

477

128

PHÚ

ANH

1915

17/8/2010

 

448

125

LƯƠNG THỊ

ÁNH

 

1945

 

397

62

ĐỖ THỊ

BA

1903

14/2/1991

CÓ THÂN NHÂN

338

163

LÊ THỊ

BA

1922

23/1/2006

 

433

253

LÊ THỊ

BA

1914

02/02/2004

 

226

358

ĐẶNG BÁ

BẠ

 

27/8/1990

919,085716

447

129

LAI SÊN

BẮC

 

1943

 

339

95

LÊ TẤN

BAN

1923

11/111/2008

306/40/2 XVNT-F 25
 – 08.62737086

493

508

NGUYỄN VĂN

BÀN

1955

 

A.CẢNH 40/3 ĐẤT THÁNH
P6 TÂN BÌNH

123

226

NGUYỄN QUỐC

BẢO

1974

1983

38.378.678 – 0985282104
gặp CÔ BÉ

245

363

THÁI VĂN

BẢO

 

06/11/1950

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

445

9

DƯƠNG THỊ

BẢY

1924

20/10/1987

 

408

42

NGUYỄN VĂN

BẢY

 

25/6/1997

35531345- BÀ BẢY

159

54

BÙI VĂN

BẢY

 

19/09/1976

 

144

59

NGUYỄN THỊ

BẢY

1935

26/12/2005

 

475

111

LÊ VĂN

BẢY

1956

27/12/1986

0907.996.906

184

232

HỒ THỊ

BẢY

1910

26/8/2000

 

224

357

BÙI VĂN

BẢY

 

 

 

203

362

BÙI VĂN

BẢY

 

 

 

489

453

HỒ VĂN

 

 

 

366

145

NGUYỄN THỊ

BỀN

1940

30/4/2009

A1(2)

251

64

LÊ THỊ

03/02/1948

 

 

371

51

NGUYỄN THỊ

BIÊN

 

 

D2/1

354

153

NGUYỄN HOÀNG

BIỆT + BỎ

 

17/4/2009

2TÊN CÙNG MỘT HỦ CỐT
( có thân nhân)

506

442

NGUYỄN VĂN

 

 

 

504

436

NGUYỄN THỊ

BỎI

 

 

 

82

67

NGUYỄN THỊ

BÔNG

 

21/06/1979

CÓ THÂN NHÂN 0903.318.158

63

267

HỒNG THỊ

BỔNG

1939

1948

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

363

50

TRẦN THỊ

BỪA

1918

20/11/2006

CÓ THÂN NHÂN D2/1

115

416

CHÂU THỊ

BUỐI

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG