33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Phap Ngo Thich
Những giáo lý Phật giáo đáng suy ngẫm Trong tác phẩm "Phật Tượng Đồ Hối" có minh họa hình tướng của Ba mươi ba thể Quan Âm như sau: Dương Liễu Quan Âm Quan Âm...

Những giáo lý Phật giáo đáng suy ngẫm

Trong tác phẩm "Phật Tượng Đồ Hối" có minh họa hình tướng của Ba mươi ba thể Quan Âm như sau:

Dương Liễu Quan Âm

 • Quan Âm Bồ tát vì lợi ích và thuận theo nguyện vọng của chúng sinh mà thị hiện, cũng giống như cành Dương Liễu thuận theo gió bay phất phới.
 • Trong Pháp tướng này, Đức Quan Âm an tọa trên mỏm núi đá, tay phải cầm cành Dương liễu, lòng bàn tay trái mở ra để ở trước ngực hoặc là tay trái cầm cái Tịnh bình.

2._long_dau

Long Đầu Quan Âm

 • Biểu hiện tư thế đứng thẳng hoặc tọa trong mây cưỡi đầu Rồng.
 • Được cho là Hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 32 thân của Quan Âm để giáo hóa hàng Trời, Rồng.

3._tri_kinh

Trì Kinh Quan Âm

 • An tọa trên tảng đá ghồ ghề, tay phải cầm quyển Kinh, tay trái để trên đầu gối.
 • Được cho là tương ứng với thân Thanh Văn Quan Âm trong 32 ứng thân Quan Âm, Thanh Văn (Sravaka) là nghe âm tiếng do Đức Phật dạy bảo mà khai ngộ xuất gia.
 • Trong Phẩm Phổ Môn nói: “Cần phải dùng thân Thanh Văn để hóa độ liền hiện thân Thanh Văn mà giảng pháp”.

5._du_hy

Viên Quang Quan Âm

 • Trong ánh sáng lửa rực của hào quang chiếu khắp Pháp giới xuất hiện Sắc thân Quan Âm, hai tay chắp lại, an tọa trên mỏm núi đá.
 • Trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn Kinh văn nói: Sáng thanh tịnh không nhơ Mặt trời tuệ trừ ám Hay trừ nạn gió lửa Soi sáng khắp thế gian.

7._ngoa_lien

Du Hý Quan Âm

 • Tư thế du hý tự tại, không trì trệ, không trở ngại cho nên gọi như vậy.
 • Ngài an tọa trên mây ngũ sắc, tay trái để ở cạnh rốn, tác tướng du hý tự tại trong Pháp giới vô ngại.
 • Có ý kiến cho rằng thể Quan Âm này biểu thị cho đoạn Kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn, nói về chúng sinh bị tai nạn rớt xuống núi được sự cứu giúp của Bồ tát: Hoặc bị kẻ ác rượt Rớt xuống núi Kim Cương Do sức niệm Quan Âm Chẳng mất một mảy lông

12._thuy_nguyet

Bạch Y Quan Âm

 • Ngài khoác y áo mềm mại sắc trắng thanh tịnh, kiết già tĩnh tọa trên đám cỏ nơi tảng đá, tay kết ấn thiền định.
 • Hình tượng này tương đương với thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni trong 32 ứng thân Quan Âm.

22._diep_y

Ngọa Liên Quan Âm

 • An tọa trên tòa sen báu, tư thế chắp tay lại.
 • Có ý kiến cho rằng đây là thân Tiểu Vương trong 32 ứng thân Quan Âm, ví như thân tôn quý của Tiểu Vương tọa, nằm trên hoa sen.

23._luu_ly_0

Long Kiến Quan Âm

 • Còn gọi là Phi Bộc Quan Âm, tư thế dựa vào vách núi gãy, quán thác nước đổ.
 • Cũng có ý kiến cho rằng Tôn này tượng trưng cho ý nghĩa của đoạn văn trong Phẩm Phổ Môn: “Nếu có chúng sinh nào bị xô vào hầm lửa lớn, xưng niệm tên Quan Âm, Bồ tát liền ứng theo âm thanh đó mà cứu, khiến cho thành lửa biến thành ao”.

25._cap_loi

Thi Lạc Quan Âm

 • An tọa bên bờ ao, chăm chú nhìn hoa sen, tay phải chống má tựa trên đầu gối.
 • Hoặc có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn: Hoặc ở ngọn Tu Di Bị người xô té xuống Do sức niệm Quan Âm Như mặt Trời trên không.

26._luc_thoi

Ngư Lam Quan Âm

 • Chuyên trừ bỏ chướng ngại của La Sát, Rồng độc, Quỷ ác…
 • Pháp tướng ấy cưỡi con cá lớn, hoặc là tay xách giỏ có con cá lớn.
 • Có ý kiến cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn Kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn: Hoặc gặp La Sát dữ Rồng độc, các loài Quỷ Do niệm sức Quan Âm Chúng đều không dám hại.

29._hop_chuong

Đức Vương Quan Âm

 • An tọa trên tảng đá, tay trái để ở trên, tay phải cầm lá xanh hoặc một cành Dương liễu.
 • Tôn này tương đương với Hóa Thân Phạm Vương của Bồ tát Quan Âm.
 • Như trong Phẩm Phổ Môn nói rằng: “Cần phải dùng thân Phạm Vương để hóa độ thì liền hiện thân Phạm Vương mà giảng pháp”. Chủ ý nói Phạm Vương chính là chủ của sắc giới, Đức ấy thù thắng cho nên gọi là Đức Vương.

33._sai_thuy

Thủy Nguyệt Quan Âm

 • Đứng trên một cánh Sen tựa như chiếc thuyền dưới ánh trăng, nổi trên biển quán tưởng mặt trăng trong nước yên tĩnh.
 • Tôn này tương đương với Hóa thân Bích Chi Phật của Bồ tát Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Nhất Diệp Quan Âm

 • Ngự trên cánh sen, nhàn nhã trôi trên mặt nước, còn được gọi là Liên Diệp Quan Âm, Nam Minh Quan Âm.
 • Tương truyền có một Tăng nhân người Nhật tên là Đạo Nguyên trên đường trở về Nhật Bản gặp phải gió lớn đành tránh vào núi Nam Minh, lúc ấy Đạo Nguyên ở trên thuyền khấn thầm bỗng nhiên thấy Đại Bi Tôn ngự một cánh sen nổi trên biển, tức thời sóng gió liền lặng. Lên bờ xong, Sư tự khắc tượng Quan Âm đã nhìn thấy và an trí phụng thờ trong chùa Nam Minh Quan Âm. Từ đây Tôn này có hiệu là “Nam Minh Quan Âm”.
 • Y theo trong tác phẩm Phật Tượng Đồ Hối đã vẽ thì hình tượng Tôn này an tọa trên cánh sen, gối trái co đứng, tay trái để trên đầu gối, tay phải rũ xuống chống đỡ thân ấy, trông nhìn xa trên mặt nước, tác tướng suy tư sâu xa.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Thanh Cảnh Quan Âm (hay Thanh Đầu Quan Âm)

 • An tọa trên sườn dốc gãy, gối phải dựng đứng, tay phải để trên đầu gối, tay trái vịn vách núi.
 • Tôn này tương đương với Hóa thân Phật Đà của Bồ tát Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Uy Đức Quan Âm

 • Tay phải chạm đất, tay trái cầm hoa sen, tư thế đứng ở trên mỏm núi quán nhìn nước.
 • Có ý kiến cho rằng đây là thân Thiên Đại Tướng Quân trong 32 ứng thân Quan Âm. Vì Thiên Đại Tướng Quân có đầy đủ cả uy đức, cho nên có tên là Uy Đức Quan Âm. Quan Âm có đủ cả Uy của điều phục và Đức của nhiếp Pháp để yêu thương hộ trì chúng sinh.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Diên Mệnh Quan Âm

 • Tựa vào mỏm núi, nhàn nhã thưởng thức cảnh vật trên mặt nước.
 • Có ý kiến cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn: Như thuốc độc yếm đối, Muốn hại đến mạng thân, Do sức niệm Quan Âm, Người gây bị hại ngược.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Năng Tĩnh Quan Âm

 • Đứng lặng hồi lâu trên mỏm núi bên cạnh biển, tác tướng yên tịnh.
 • Hoặc có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn: “Giả sử chiếc thuyền bị gió lớn thổi tấp vào nước Quỷ La Sát, nếu trong đó có một người xưng tụng danh hiệu Quan Âm Bồ tát thì các người kia đều được giải thoát nạn Quỷ La Sát”.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

A Nậu Quan Âm

 • A Nậu tức là A Nậu Đạt Trì, lại gọi là A Nậu Đại Tuyền, dịch là Vô Nhiệt Trì (ao không có sự nóng bức).
 • Pháp tướng Bồ tát này an tọa trên tảng đá, gối trái dựng thẳng bắt chéo nhau, hai tay giao nhau, ngắm nhìn xa xa trên mặt biển.
 • Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Bà La Môn của Bồ tát Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Lục Thời Quan Âm

 • Lấy ý Đại bi thâm sâu, ngày đêm sáu thời thường thương xót hộ niệm chúng sinh, cho nên gọi là Lục Thời Quan Âm, cũng giải thích là “Thường Thị Chúng Sinh Quan Âm”.
 • Hình tượng thông hành ở thế gian là tay Ngài cầm cái rương kinh Phạn chứa Lục Tự Chương Cú Đà La Ni. Chúng sinh tụng Đà La Ni này thì được thoát khỏi quả khổ của sáu nẻo, được sáu diệu môn, chứng sáu căn tương ứng.
 • Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Cư sĩ của Bồ tát Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Phổ Bi Quan Âm

 • Tay cầm Pháp Y rủ xuống trước, đứng trên núi cao nêu biểu lòng từ bi của Đức Quan Âm rộng khắp ba ngàn Đại thiên Thế giới, thương xót phổ độ hết thảy chúng sinh.
 • Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Đại Tự Tại Thiên của Bồ tát Quan Âm. Đại Tự Tại Thiên chính là vị thần tối cao của ba cõi, dùng uy đức thù thắng ấy chiếu khắp tất cả, mà phối hợp với từ bi phổ biến bình đẳng của Quan Âm cho nên gọi là Phổ Bi Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Mã Lang Phụ Quan Âm

 • Tương truyền vào triều đại nhà Đường, Bồ tát Hóa thân làm một cô gái rất xinh đẹp. Vì muốn đại chúng phát tâm siêng năng học Phật, nên dùng phương tiện rằng người nào tụng kinh nhiều sẽ làm vợ của người ấy. Sau đó y theo lời ước hẹn nhận lời làm vợ của một thanh niên họ Mã, cho nên mới có tên gọi như vậy.
 • Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Phụ nữ của Bồ tát Quan Âm.

Hoặc có hình tượng Mã Lang Phụ Quan Âm tay phải cầm quyển Kinh Pháp Hoa, tay trái cầm cái đầu lâu có hình người nữ.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Hợp Chưởng Quan Âm

 • Đứng trên đài sen, hai tay chắp trước ngực, hai bàn tay chấp lại ở giữa rỗng cho nên có tên gọi như vậy.
 • Có ý kiến cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Bà La Môn của Bồ tát Quan Âm.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Nhất Như Quan Âm

 • An tọa trên đài sen ở trên mây, dựng đứng gối trái làm tư thế giáng phục lôi điện.
 • Có ý kiến cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn: Mây sấm nổ, sét đánh Tuôn mưa đá, mưa lớn Do sức niệm Quan Âm Nên liền tiêu tan cả

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

Bất Nhị Quan Âm

 • Pháp tướng này có hai tay bắt chéo nhau, đứng trên một chiếc lá sen nổi trên mặt nước.
 • Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Thần Chấp Kim Cương của Bồ tát Quan Âm. Thần Chấp Kim Cương là vị thần thủ hộ của Đức Phật.

33 ứng hóa thân gần gũi của Quan Thế Âm Bồ Tát trong dân gian

1