Cầu An – Cầu Duyên (rằm tháng giêng Kỷ Hợi – 2019)

2